Najnovšie poklady

Obchodné podmienky


1. Objednávanie tovaru je realizované prostredníctvom internetového e-shopu na www.pokladyzpovaly.sk.
2. Odberateľ objednáva tovar v antikvariáte prostredníctvom nákupného košíka internetového obchodu.
3. Predmetom kúpy: tovarom sú použité knihy, použité platne a obrazy - olejomaľby. Ich stav a miera prípadného poškodenia sú uvedené v časti s popisom produktu. Je potrebné si tento popis dôkladne prečítať.
4. Odoslaním objednávky súhlasíte s obchodnými podmienkami a tovar si záväzne objednávate. Kópia objednávky je automaticky odoslaná na Váš e-mailový účet.
5. Dodací termín: Spracovanie prijatej objednávky realizujeme zvyčajne do 2 pracovných dní a odošleme v pondelok až piatok, čiže počas pracovných dní. Odoslanie objednávky potvrdzujeme e-mailom zaslaným na vašu adresu. Dodacia doba závisí od Slovenskej pošty, ktorá zásielky doručuje v rozpätí od 2 do 7 pracovných dní. Ak Ste ani po tomto čase zásielku nedostali, napíšte na e-mailovú adresu: pokladyzpovaly@pokladyzpovaly.sk.

6. Ceny poštovného a spôsoby platby:

a.) Ceny poštovného

 • Zásielkovňa do 5 kg = 2,90 €
 • Zásielkovňa 5 - 10 kg = 4,90 €
 • Balík na adresu 0 - 5 kg = 4.30 €
 • Balík na adresu 5 - 10 kg = 5.40 €
 • Balík na adresu nad 10 kg = 7.90 €
 • Balík na poštu do 5 kg = 3,40 €
 • Balík na poštu 5 - 10 kg = 4.20 €
 • Balík na poštu nad 10 kg = 6.90 €


b.) Spôsoby platby:

 • Platba na účet: Príde vám automatický potvrdzujúci mail. Mail s údajmi k platbe vám pošleme, keď spracujeme objednávku. Knihy zašleme po prijatí sumy na účet. Splatnosť je 5 dní, potom objednávku stornujeme.
 • Dobierka: Príde vám automatický potvrdzujúci mail. Knihy odošleme poštou na vašu adresu (zväčša na druhý deň od objednania). Dobierka je spoplatnená sumou 1 Euro, ktoré sa pripočíta k poštovnému.
 • Osobný odber: Príde vám automatický potvrdzujúci mail. Poskytneme vám presnú adresu a informácie, kde sa v Humennom nachádzame.

7. Pri nákupe nad 35 € je poštovné v rámci SR automaticky zdarma.


8. Stornovanie objednávky a vrátenie tovaru: V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu nesúhlasíte s objednávkou, informujte nás o tom prostredníctvom e-mailu. Ak ste v prípade storna už za tovar zaplatili dopredu na účet, vyplatená čiastka vám bude automaticky vrátená. Vrátenie vyplatenej čiastky môže trvať až 10 pracovných dní. Predajca si vyhradzuje plné právo stornovať objednávku v prípade, že nebude schopný tovar dodať z dôvodu jeho nedostupnosti.

9.Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, že v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie od momentu prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj kníh.
Odstúpenie od zmluvy je zákazník povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak zákazník oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslal najneskôr v posledný deň lehoty.
Odstúpením od zmluvy sa automaticky ruší aj kúpna zmluva. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj vo vzťahu k časti predmetu zmluvy, ak predmetom zmluvy, resp. záväznej objednávky, bolo dodanie niekoľkých titulov. V takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.
Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy zaslať nepoškodený tovar späť na adresu:
Náklady spojené s vrátením tovaru hradí zákazník sám. Kúpnu cenu vráti predajca dohodnutým spôsobom najneskôr do 14 dní. Predajca ponúka rovnako tak možnosť výmeny vráteného tovaru za tovar iný v rovnakej cenovej relácii.

10. Reklamácia zásielky: Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zaplatený a zakúpený prostredníctvom stránky www.pokladyzpovaly.sk. Odporúčame vám po prijatí zásielky skontrolovať, či je všetko v poriadku. Ak sa stav kníh nebude zhodovať so stavom, ktorý sme deklarovali, prípadne ak bude nejaká kniha vo vašej objednávke chýbať či akékoľvek iné nezrovnalosti – informujte nás do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu pokladyzpovaly@pokladyzpovaly.sk. Reklamácie po uplynutí uvedenej reklamačnej lehoty nemusia byť predajcom uznané. Odporúčame vždy na stránke kliknúť na názov knihy, ktorú si objednávate a podrobne si preštudovať detailný popis knihy – aj popis stavu. Práve tento popis stavu je dôležitý a treba si ho prečítať, pretože nie všetky poškodenia sú viditeľné na fotke, ale sú verne popísané v kolónke "stav knihy". Prosíme vás, aby ste brali do úvahy skutočnosť, že nami ponúkaný tovar je väčšinou použitý. Pokiaľ vám záleží na dobrom stave vami objednaného tovaru, informujte nás o tom ešte pred odoslaním vašej objednávky. Stav vami objednaného tovaru vám veľmi radi čo najpresnejšie popíšeme či pošleme doplňujúcu fotografickú dokumentáciu.
Reklamovaný tovar po dohode je potrebné bezodkladne doručiť na kontaktnú adresu predajcu, a to spolu s krátkou žiadosťou o reklamáciu tovaru, číslom vašej objednávky a priloženou kópiou vyplatenej faktúry. Reklamovaný tovar neposielajte formou dobierky, zasielajte ich štandardne ako obyčajnú doporučenú zásielku. Poštovné a ďalšie výdavky spojené s doručením tovaru nevraciame. Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je odberateľ povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.
Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase (obvykle do 3 pracovných dní) najneskôr však do 30 pracovných dní od prijatia reklamácie. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie e-mailom.
11. Ochrana osobných údajov: Pri objednávaní tovaru je nutné poskytnúť osobné údaje potrebné pre internú potrebu dodávateľa. Antikvariát Poklady z povaly sa zaväzuje, že údaje nezneužije, nezverejní, ani neposkytne tretím osobám.
12. Záverečné ustanovenia: Pre obe zmluvné strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z platného Reklamačného poriadku, Občianskeho a Obchodného zákonníka. Antikvariát Poklady z povaly sa zaväzuje, že Vaše osobné údaje nebudú postúpené tretím osobám a to v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov a použije ich výhradne na komunikáciu s Vami.