Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

Najnovšie poklady

V harmónii s Bohom

4,50 €

toto ma zaujíma

Milý čitateľ,veľa  poslucháčov  má  po  skončení  mojich  prednášok  podobné  otázky: „Ako môžeme rozpoznať Božiu vôľu pre svoj život? Ako môžeme  počuť  Boží  hlas?  Ako  máme  žiť,  aby  sme  boli  vedení  Bohom? Ako dochádza k zázrakom a ako ich môžeme zažívať? Veď Ježiš povedal, že máme prosiť a dostávať a že s ním v živote a službe zažijeme mocné veci.“Mám veľkú radosť, keď vidím, že mnohí z vás veria pravde, ak-tuálnosti Biblie a jej zasľúbenia berú vážne. Aj mne začalo byť pred niekoľkými rokmi čoraz jasnejšie, že Biblia myslí vážne, keď hovorí o tom, že Skutky apoštolov majú pokračovať v rovnakom Duchu a v rovnakej moci – i preto nemajú koniec! Aj ja som kvô-li tomu stál pred výzvou „nového života“ v „novej realite“ a mal som rovnaké otázky ako vy.Nebudem  preháňať,  keď  poviem,  že  počas  uplynulých  dvad-siatich rokov som hľadal predovšetkým odpovede na tieto otáz-ky.  A  usilujem  sa  o  tom  aj  naďalej,  pretože  čím  viac  odpovedí  som našiel a čím viac som zažil s Bohom, tým viac mám nových otázok. V tejto knihe by som vám chcel opísať niečo z toho, čo som doteraz s Ním zažil a čo som sa naučil od Ježiša. Snáď vám to pomôže pri vašom hľadaní.Kniha má dve časti. V prvej opisujem udalosti svojho života. Nie je to žiadna biografia, nie je to kompletný životný príbeh.

Ľudia  ma  často  prosili,  aby  som  im  porozprával  svoje  sve-dectvo  o  tom,  ako  som  prišiel  k  Ježišovi.  Pri  iných  príležitos-tiach  som  hovoril  o  vypočutých  modlitbách  alebo  iných  zážit-koch s Bohom, ale len málokedy som mal čas hovoriť o týchto mimoriadnych  zážitkoch  v  nejakej  zrozumiteľnej  postupnosti  a v súvislostiach. Na to len jeden dlhý večer nestačí. Mnohí majú preto len nejaké neúplné „puzzle“, a preto neuškodí, keď priblí-žim tieto zážitky v správnych súvislostiach a „puzzle“ tak budú kompletnejšie.Keď  o  týchto  zážitkoch  hovorím,  stále  znovu  zdôrazňujem,  že  pri  tom  nejde  o  mňa.  Necestoval  a  nehovoril  by  som  „svoj  príbeh“ ani nepísal svoje zážitky, keby som tým nechcel ukázať, čo Boh urobil a robí v mojom živote! A môže to robiť aj v tvo-jom! V tejto knihe ide o teba a o tvoj život v harmónii s Bohom.Pravdepodobne sa budeš nachádzať v úplne iných životných situáciách ako ja, ale duchovné princípy platia aj v tvojom živote.Na  druhej  strane  by  tieto  zážitky  mali  byť  len  úvodom  k  vy-svetleniu určitých dôležitých princípov. Vec sa má totiž tak, že človek nemôže svoj život postaviť na „subjektívnych zážitkoch“, ani  na  vlastných,  ani  na  zážitkoch  niekoho  iného.  Oveľa  dôle-žitejšie  je  napríklad  vedieť,  ako  máme  vykladať  či  posudzovať  „nadprirodzené skúsenosti“ a čo z toho pre nás vyplýva. Na to nevyhnutne potrebujeme Bibliu. Úprimne vám poviem, že rad-šej  kážem  „objektívne  pravdy“  z  Biblie  než  zo  svojej  „subjek-tívnej“ skúsenosti. V súčasnosti totiž existuje celosvetový feno-mén toho, že ľudia zažívajú naozaj veľmi rozmanité veci. Ale, kto ich skúmal? Kto môže dokázať, že to naozaj zažili? A ak je to aj pravda, čo to má spoločné so mnou?Preto sa v druhej časti knihy pozrieme, čo na rôzne „zázraky“ hovorí Biblia, aby sme sa pre svoj život naučili niečo z Božieho Slova! Takže v prvej časti budem hovoriť svoje zážitky, aby sme mali príklad pre časť druhú. V nej sa pokúsim vysvetliť určité javy a princípy, aby si aj ty mohol žiť v harmónii s Bohom.


Je mi jasné, že veľa poslucháčov na našich akciách a čitatelia tejto  knihy  pochybujú  o  pravdivosti  mojich  „príbehov“.  Keby  to bol aj tvoj prípad, tak ti chcem povedať nasledujúce: „Keď ľu-dia spochybňujú moje zážitky, neberiem to vôbec osobne. Pre-čo  by  mali  veriť  všetkému,  čo  im  hovorím?  Biblia  varuje  pred  zvodcami,  falošnými  prorokmi  a  klamármi,  a  ja  som  také  zažil  veľa aj v kresťanskom prostredí. Či je niekto dôveryhodný, alebo nie, to si môžeme sami pre seba rozhodnúť len vtedy, keď sme ho bližšie spoznali, a to je počas kázania možné len minimálne. Môžem teda žiť s vedomím, že ľudia najprv pochybujú o pravdi-vosti mojich zážitkov. Ale mám návrh. Preskúmaj, čo Boh robí, hovorí a zasľubuje vo svojom Slove. Neunikne ti, že Ježiš zasľu-buje ešte „väčšie skutky“ než to, čo som zažil ja.

Rok vydania2015
VydavateľstvoAdvent Orion
Jazykslovenský
Väzbamäkká
Počet strán324
Prebalnie
StavÚplne nová, nepoužívaná
UmiestnenieS3

30 ďalších produktov v rovnakej kategórii: