Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

Najnovšie poklady

Ezoterika versus Kreťanstvo (Motivácia hľadať pravdu )

  feb 16, 2018     Horčičné zrnká , Zamyslenie nad knihami  
  0Komentáre
Ezoterika versus Kreťanstvo (Motivácia hľadať pravdu )

V dnešnej dobe, ktorú nazývame aj postmodernou nachádzame rôzne náboženské prúdy, duchovné náuky, spoločenstvá. Ako sa človek má zorientovať, čo je správne a čo nie ? Veľa možností v náboženskej sfére tak dláždi cestu k poznaniu, že ju nutné nájsť správny smer. Napríklad v  rôznych kníhkupectvách  vidíme, že knihy duchovného zamerania sú zhrnuté do jedného ,,vákua“, ako keby medzi nimi nebol ani rozdiel. Pritom sa niektoré jasne vylučujú! Takýmto prípadom sú dva smery, ktorých hlbšie poznanie je dnes veľmi aktuálne.

Kresťanstvo nám ponúka riešenie –ísť k Bohu.
Ezoterika –budete ako Boh.

Ezoterika- (z gr. esoteros - tajomné) je náuka o tajomnom.
               (z lat. occultum - skryté ) zodpovedá pojmu okultizmus.

A ktoré oblasti zahŕňa ezoterika?

Je to napr. zázračné liečiteľstvo, liečenie drahými kameňmi, amulety, prútiky, astrológia, kozmická energia, výklad kariet a snov, horoskopy, jasnovidectvo,  mágia, joga … Ezoterickým sviatkom je Halloween. Sami ezoterici ho definujú ako: ,, Najmagickejší deň roka, ktorý je novým rokom celého ezoterického sveta". Vstupnou bránou k ezoterike môže byť zasvätenie (obrad), či podoba meditatívnych praktík. Ezoterika súvisí s istou filozofiou a stáva sa celkovým životným štýlom.

4 znaky, ktoré určujú podstatu ezoteriky

Lothar Gassmann vo svojej knihe Ezoterika vymenúva 4 znaky, ktoré určujú podstatu ezoteriky.

1. Popieranie Božej autority – motto znie : ,, Rob čo chceš - to je celý zákon“. Kým kresťan vraví : ,, Otče náš, ktorý si na nebesiach ... buď vôľa Tvoja.“ a mág hovorí : ,, Nech sa stane moja vôľa.“
2. Popieranie právoplatnosti smrti - reinkarnácia -prevteľovanie.
3. Tvrdenie, že človek má božskú podstatu -neosobná prasila sa nachádza všade a človek ju môže objaviť rozširovaním vedomia, či uvoľnením skrytého potenciálu.
4. Tvrdenie, že človek má božské poznanie - človek má dospieť k osvieteniu a tak vytvoriť svoj vlastný vesmír, svet , kde vládne ako vševediaci Boh.

Kresťanský pohľad na ezoterické učenie

Ak sa pozrieme kresťanským pohľadom na súbor ezoterického učenia, tak objavíme pasáže v Biblii, ktoré tieto praktiky jednoznačne zavrhujú.

  • (Deuteronómium 18,10 -11) - Nech niet medzi vami nikoho, kto by kázal svojmu synovi alebo dcére prejsť ohňom, aby sa očistili, alebo kto by sa vypytoval hádačov, dával pozor na sny a na znamenia; nech niet čarodejníkov, zaklínačov, nikoho, kto by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu.
  • (Levitikus 19,4 -26) - Neobracajte sa k modlám … Nesmiete veštiť, ani vykladať!
  • (Kniha Sirachovcova 34,5) -Mylné veštenie, falošné hádačstvo, sny čarodejníkov - to všetko je márne.

Vyššie uvedené výňatky sú len malým odrazom toho, ako sa kresťanstvo a ezoterika vylučujú!  Je preto veľmi vhodné sa zamýšľať :

Čo je pravda ? Kadiaľ mám ísť ?
Ak sa zamyslíš, tak odpoveď musí prísť.
Nechci dopredu vedieť, čo ťa čaká,
ale skúmaj v živote Božie plány.
Daj veštcom odpoveď : Nie, vďaka!
Problémy miznú samy a už nevidím šedo-sivo,
Ježiš Ti odpovedal: Ja som cesta, pravda a život.
Komentáre

Ak chcete pridať komentár musíte byť prihlásený